Odesílání...

Menu

Topné jednotky pro tramvaje

Topné jednotky pro vytápění prostoru cestujících:
Umístění je provedeno dle požadavku zákazníka. Nejčastěji se topné jednotky umísťují pod či mezi sedadla cestujících. Topnou jednotku však lze umístit i do jiných prostorů, které jsou v tramvajovém vozidle (schody, sloupky, podlaha). Takto umístěné topné jednotky již neobsahují nerezovou skříň.
Konstrukční složení: Tepelný výměník s ventilátory, skříň, regulátor, výkonový polovodičový spínač.